Omavalvonta

1. Yrityksen tiedot:

· Yrityksen nimi: Deal siivous Oy

· Y-tunnus: 3260929-1

· Yrityksen osoite: Aleksanterinkatu 28 B 33. 33100 Tampere.

2. Omavalvonnan tavoitteet:

· Varmistaa siivoustoiminnan laatu ja tehokkuus.

· Täyttää lainsäädännön vaatimukset.

· Turvata asiakkaiden tyytyväisyys.

· Minimoida virheiden mahdollisuudet.

3. Henkilöstö:

· Koulutusohjelma: Jokainen siivooja osallistuu yrityksen tarjoamaan koulutusohjelmaan, joka sisältää työtehtävien suorittamisen, siivousaineiden käytön ja asiakaspalvelun perusteet.

· Työterveys ja -turvallisuus: Henkilöstö osallistuu säännöllisiin turvallisuuskoulutuksiin ja käyttää asianmukaisia suojavarusteita.

4. Työvälineet ja -aineet:

· Tarkastetaan säännöllisesti, että kaikki siivousvälineet ovat kunnossa.

· Käytetään vain sertifioituja ja ympäristöystävällisiä siivousaineita.

· Varmistetaan, että kaikki siivousaineet ovat asianmukaisesti merkitty ja varastoidaan oikein.

5. Laadunvalvonta:

· Laadunvalvontatarkastuksia suoritetaan säännöllisesti eri asiakaskohteissa.

· Asiakaspalautetta kerätään ja analysoidaan säännöllisesti parannustoimenpiteiden tunnistamiseksi.

· Poikkeamien käsittelyprosessi: Jos virheitä tai poikkeamia ilmenee, ne dokumentoidaan, ja toimenpiteet toteutetaan välittömästi korjaavien toimenpiteiden varmistamiseksi.

6. Lainsäädännön noudattaminen:

· Seurataan ja päivitetään jatkuvasti alan lainsäädäntöä ja varmistetaan, että kaikki toiminta noudattaa voimassa olevia säännöksiä.

· Huolehditaan siitä, että kaikki työntekijät ovat tietoisia ja noudattavat alan määräyksiä.

7. Asiakastyytyväisyys:

· Kerätään säännöllisesti asiakaspalautetta ja käytetään sitä parantamaan palvelun laatua.

· Reagoiminen asiakaspalautteeseen: Yritys sitoutuu nopeaan ja tehokkaaseen reagointiin asiakkaiden huolenaiheisiin ja ehdotuksiin.

8. Dokumentointi:

· Kaikki omavalvontatoimenpiteet, tarkastukset ja poikkeamat dokumentoidaan asianmukaisesti ja säilytetään yrityksen arkistossa.

Omavalvontasuunnitelman toteutumista seurataan ja päivitetään aina tarvittaessa, kuitenkin kerran vuodessa. Seurannasta vastaa Lunilyn Karjalainen. Omavalvontasuunnitelma on yrityksen tiloissa ja verkkosivuilla.